ชื่อล็อกอิน
:
*
รหัสผ่าน
:
*  
ยืนยันรหัสผ่าน
:
*  
ชื่อ-สกุล
:
*  
อีเมลล์
:
* กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมลล์ ที่ถูกต้อง
เพื่อใช้ในการขอรหัสผ่านเมื่อคุณลืม
โทรศัพท์มือถือ
:
*
เพศ
:
ชาย หญิง
 
วันเกิด
:
 
จังหวัด
:
 
อาชีพ
:
 
การศึกษา
:
 
เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก ผู้ขอสมัครสมาชิก www.tricast.tv
กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน
1. การสมัครสมาชิก www.tricast.tv ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ www.tricast.tv ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ www.tricast.tv หากทีมงาน www.tricast.tv ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกหรือถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง สมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. สมาชิกจะต้องใช้ username ที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง www.tricast.tv ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน www.tricast.tv หากท่านละเมิด ทีมงาน www.tricast.tv มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
6. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ขนาดพื้นที่ ในการใช้งานเว็บบอร์ด blog และ video blog มีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ ฯลฯ
7. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน www.tricast.tv จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก www.tricast.tv จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. ทีมงาน www.tricast.tv ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมด
กรุณาพิมพ์ตัวอักษร ที่คุณเห็นในรูป [พิมพ์เล็ก หรือ พิมพ์ใหญ่ ก็ได้]